Eldstickan Brandsläckare Svart


 

En brandsläckare konstruerad för tidig användning under brandens inledande skede för att avvärja potentiell utveckling till en omfattande brand.

Produkten är tyvärr slut i lager

 


Eldstickan Brandsläckare Svart

En brandsläckare konstruerad för tidig användning under brandens inledande skede för att avvärja potentiell utveckling till en omfattande brand. Släckmedlet är helt rent, vilket eliminerar behovet av efterföljande rengöring. För en demonstrativ video om korrekt användning, besök vår Instagram-sida. Användning sker genom att avlägsna det övre platslocket på kolsyrepatronen och därefter säkra den genom att skruva åt den för att upprätthålla stabilitet.


  • Höjd: 40 cm
  • Diameter: 7,5 cm
  • Vikt: Knappt 2 kg med full kolsyrepatron (425g koldioxid)
  • Färg: Svart


Många har aldrig använt en brandsläckare, ännu färre i sitt eget hem. Därför är tanken med Brandsläckare Svart att du faktiskt ska kunna öva med den hemma i köket. Då vet alla i familjen hur den fungerar och var den finns, och alla kan snabbt ingripa om olyckan skulle vara framme. Denna brandsläckare är en helt ny typ av kolsyresläckare, det är därför viktigt att du förstår hur den är tänkt att användas och vad den klarar. Brandsläckare Svart är avsedd att användas tidigt i brandförloppet för att förhindra att en stor eldsvåda utvecklas. Det gör att släckningen kan påbörjas omedelbart och inga skador hinner uppstå. Dessutom är släckmedlet helt rent, så du behöver inte ens torka upp det efteråt. Koldioxid är ett väl etablerat släckmedel som används i känsliga miljöer så som i elektronikhallar och på sjukhus. Koldioxiden tränger undan syrgasen och släcker på så sätt branden.Recensera produkt