Lampolja & tratt till fotogenlampor, 1 liter


 

Lampolja & tratt till fotogenlampor, 1 literStrömshagas egna högkvalitativa lampolja med tratt för enkel påfyllning. Lampoljan ger en stabil och sotfri låga och

 


Lampolja & tratt till fotogenlampor, 1 liter

Strömshagas egna högkvalitativa lampolja med tratt för enkel påfyllning. Lampoljan ger en stabil och sotfri låga och är helt ren och klar. Oljan är tillverkad av n-paraffiner och den rekommenderas till fotogenlyktor såväl som fotogenkök. Med tratten blir det enkelt att fylla på fotogenlyktan, köket eller kaminen med lampolja utan spill. 

  • Material: Lampolja, Järn
  • Färg: Svart
  • Diameter: 7 cm
  • Höjd: 11 cm
  • Mängd: 1 liter

Instruktioner: Förbränningskällan skall vara släckt och kall vid påfyllning. Dosering: Används som koncentrat. Att tänka på: Förvara flaskan med lampolja utom räckhåll för barn. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning. Lämna aldrig oljelampor obevakade om det finns barn eller husdjur i närheten, det gäller även när lampan är släckt. Lampoljan kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador. Vid förtäring: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen och läkare. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid hudkontakt tag av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningscentral. Lampoljan behöver ej förvaras i säkerhetsskåp.Recensera produkt